آسان کردن کار برای قالب های وردپرس WordPress

 آسان کردن کار برای قالب های وردپرس با استفاده از برچسب ها :

بسیاری از قالب ها توسط برچسب ها می توانند امکاناتی نظیر مطالب مشابه بواسطه برچسب ها را در بخش های مختلف نمایش دهند. بهره گیری درست از برچسب های وردپرس موجب خواهد شد بتوانیم مطالب دلخواه خود را در قالب های مختلف در مکان مورد نظر به نمایش در آوریم. تامین و رعایت این موضوع قاعدتا از دوباره کاری و تلف شدن وقت جلوگیری خواهد کرد.

برای آشنایی با مفهوم دسترسی آسان کاربر به مشاهده مطالب مرتبط در وردپرس لینک زیر را مشاهده کنید :

دسترسی آسان کاربر به مشاهده مطالب مرتبط در وردپرس WordPress

برای آشنایی با مفهوم ایجاد پیوند هوشمندانه بین مطالب سایت در وردپرس به لینک زیر مراجعه کنید :

ایجاد پیوند هوشمندانه بین مطالب سایت در وردپرس wordpress