ثبت دامنه ارزان IR و COM و انواع دامنه جدید

با مالکیت کاربر و کنترل پنل اختصاصی

لیست قیمت ثبت انواع دامنه آی آر و بین المللی

سی پنل به عنوان نماینده فروش دامنه های آی آر و دامنه های بین المللی در ایران، علاوه بر دامنه های کلاسیک طیف وسیعی از دامنه های جدید بین المللی را ارائه می نماید که در زیر برای سهولت در انتخاب، دسته بندی شده اند:

TLD قیمت ثبت دامنه قیمت تمدید دامنه قیمت انتقال دامنه
.ir 4,500 تومان 4,800 تومان - تومان
.co.ir 9,200 تومان 9,800 تومان - تومان
.id.ir 4,500 تومان 4,800 تومان - تومان
.com 125,000 تومان 149,000 تومان 149,000 تومان
.net 189,000 تومان 189,000 تومان 215,400 تومان
.org 189,000 تومان 189,000 تومان 225,800 تومان
.co 289,000 تومان 289,000 تومان 289,000 تومان
.info 145,000 تومان 145,000 تومان 145,000 تومان
TLD قیمت ثبت دامنه قیمت تمدید دامنه قیمت انتقال دامنه
.camera 520,000 تومان 520,000 تومان 520,000 تومان
.click 145,000 تومان 145,000 تومان 145,000 تومان
.download 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.help 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.link 170,000 تومان 170,000 تومان 170,000 تومان
.name 220,000 تومان 220,000 تومان 220,000 تومان
.online 670,000 تومان 670,000 تومان 670,000 تومان
.site 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.tech 545,000 تومان 545,000 تومان 545,000 تومان
.tel 420,000 تومان 420,000 تومان 420,000 تومان
.tools 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.website 109,000 تومان 109,000 تومان 109,000 تومان
.network 260,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
.zone 370,000 تومان 370,000 تومان 370,000 تومان
.xyz 109,000 تومان 109,000 تومان 109,000 تومان
TLD قیمت ثبت دامنه قیمت تمدید دامنه قیمت انتقال دامنه
.agency 79,000 تومان 79,000 تومان 79,000 تومان
.biz 58,000 تومان 58,000 تومان 58,000 تومان
.business 105,000 تومان 105,000 تومان 105,000 تومان
.center 98,000 تومان 98,000 تومان 98,000 تومان
.company 79,000 تومان 79,000 تومان 79,000 تومان
.doctor 489,000 تومان 489,000 تومان 489,000 تومان
.dentist 175,000 تومان 175,000 تومان 175,000 تومان
.ltd 105,000 تومان 105,000 تومان 105,000 تومان
.pro 70,000 تومان 70,000 تومان 70,000 تومان
.services 149,000 تومان 149,000 تومان 149,000 تومان
.work 56,000 تومان 56,000 تومان 56,000 تومان
TLD قیمت ثبت دامنه قیمت تمدید دامنه قیمت انتقال دامنه
.academy 360,000 تومان 360,000 تومان 360,000 تومان
.baby 945,000 تومان 945,000 تومان 945,000 تومان
.family 260,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
.games 195,000 تومان 195,000 تومان 195,000 تومان
.institute 260,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
.school 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.university 520,000 تومان 520,000 تومان 520,000 تومان
TLD قیمت ثبت دامنه قیمت تمدید دامنه قیمت انتقال دامنه
.agency 195,000 تومان 195,000 تومان 195,000 تومان
.baby 945,000 تومان 945,000 تومان 945,000 تومان
.bio 660,000 تومان 660,000 تومان 660,000 تومان
.clinic 520,000 تومان 520,000 تومان 520,000 تومان
.club 195,000 تومان 195,000 تومان 195,000 تومان
.dental 520,000 تومان 520,000 تومان 520,000 تومان
.dentist 435,000 تومان 435,000 تومان 435,000 تومان
.diet 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان 1,485,000 تومان
.doctor 1,220,000 تومان 1,220,000 تومان 1,220,000 تومان
.fitness 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.games 195,000 تومان 195,000 تومان 195,000 تومان
.travel 1,525,000 تومان 1,525,000 تومان 1,525,000 تومان
.win 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
TLD قیمت ثبت دامنه قیمت تمدید دامنه قیمت انتقال دامنه
.cat 320,000 تومان 320,000 تومان 320,000 تومان
.dog 520,000 تومان 520,000 تومان 520,000 تومان
.pet 235,000 تومان 235,000 تومان 235,000 تومان
TLD قیمت ثبت دامنه قیمت تمدید دامنه قیمت انتقال دامنه
.boutique 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.cafe 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.catering 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.cheap 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.coffee 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.cooking 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.forsale 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.gift 260,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
.pizza 520,000 تومان 520,000 تومان 520,000 تومان
.restaurant 520,000 تومان 520,000 تومان 520,000 تومان
.sale 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.shop 395,000 تومان 395,000 تومان 395,000 تومان
.store 645,000 تومان 645,000 تومان 645,000 تومان
TLD قیمت ثبت دامنه قیمت تمدید دامنه قیمت انتقال دامنه
.ir 4,500 تومان 4,800 تومان - تومان
.co.ir 9,200 تومان 9,800 تومان - تومان
.id.ir 4,500 تومان 4,800 تومان - تومان
.asia 145,000 تومان 145,000 تومان 145,000 تومان
.ca 360,000 تومان 360,000 تومان 360,000 تومان
.cc 139,000 تومان 139,000 تومان 139,000 تومان
.co.uk 109,000 تومان 109,000 تومان 109,000 تومان
.de 120,000 تومان 120,000 تومان 120,000 تومان
.eu 89,000 تومان 89,000 تومان 89,000 تومان
.fr 110,000 تومان 110,000 تومان 110,000 تومان
.in 195,000 تومان 195,000 تومان 195,000 تومان
.it 89,000 تومان 89,000 تومان 89,000 تومان
.li 79,000 تومان 79,000 تومان 79,000 تومان
.me 195,000 تومان 195,000 تومان 195,000 تومان
.pw 98,000 تومان 98,000 تومان 98,000 تومان
.ru 52,000 تومان 52,000 تومان 52,000 تومان
.us 95,000 تومان 95,000 تومان 95,000 تومان
.zone 370,000 تومان 370,000 تومان 370,000 تومان
TLD قیمت ثبت دامنه قیمت تمدید دامنه قیمت انتقال دامنه
.audio 1,495,000 تومان 1,495,000 تومان 1,495,000 تومان
.art 245,000 تومان 245,000 تومان 245,000 تومان
.band 260,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
.camera 520,000 تومان 520,000 تومان 520,000 تومان
.design 520,000 تومان 520,000 تومان 520,000 تومان
.download 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.gallery 245,000 تومان 245,000 تومان 245,000 تومان
.live 260,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
.news 260,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
.photo 735,000 تومان 735,000 تومان 735,000 تومان
.press 1,220,000 تومان 1,220,000 تومان 1,220,000 تومان
.studio 245,000 تومان 245,000 تومان 245,000 تومان
.tv 745,000 تومان 745,000 تومان 745,000 تومان
.video 260,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
.xyz 109,000 تومان 109,000 تومان 109,000 تومان
TLD قیمت ثبت دامنه قیمت تمدید دامنه قیمت انتقال دامنه
.blog 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.center 245,000 تومان 245,000 تومان 245,000 تومان
.chat 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.club 195,000 تومان 195,000 تومان 195,000 تومان
.community 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.help 345,000 تومان 345,000 تومان 345,000 تومان
.link 170,000 تومان - تومان 170,000 تومان
.network 260,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
.vote 820,000 تومان 820,000 تومان 820,000 تومان

برخی از مهمترین سوالات

در این قسمت رایج ترین پرسش های قبل از سفارش دامنه را به همراه پاسخ مربوطه ملاحظه می کنید.
چنانچه علاوه بر این پرسش ها، سوال دیگری دارید، لطفا حتما با ما تماس بگیرید.

همکاران ما در بخش فروش، مشتاقانه آماده پاسخگویی به پرسش های شما هستند.

ارسال یک سوال

نام دامنه, دامین یا دومین (Domain) نامی است که وب سایت شما در اینترنت با آن شناخته می شود فرض کنید آدرس سایتی www.google.com باشد در این صورت قسمت بعد از www یعنی google.com اصطلاحا Domain یا دامنه نامیده می شود

اين نام از تركيب 3 الي 64 حرف ، عدد يا خط تيره (بدون فاصله) تشكيل مي گردد. هر هاست جهت نمایش اطلاعات خود در فضای وب نیاز به یک آدرس اینترنتی دارد که با نام دامنه نام گذاری می شود. دامنه ها از سه قسمت تشکیل شده اند : قسمت اول : www که ماهیت آدرس دامنه را در فضای اینترنت مشخص می کند. قسمت دوم : نام دامنه است مانند : cpanel یا wtg قسمت سوم : پسوند موضوعی دامنه است مانند .com,.net,.org برای دامنه های بین المللی و یا .ir که برای دامنه های ملی می باشند.برای مثال سی-پنل.com یا cpanel.ir کاربران می توانند بسته به نیاز خود نوع پسوند موضوعی دامنه خود را انتخاب و ثبت نمایند.

ثبت دامنه های بین المللی مانند com و net آنی صورت می گیرد.
در خصوص دامنه های ir اولا باید در سایت nic.ir یک حساب بسازید.
ثبت دامنه های ir به سبب نیاز به تایید از سوی ایرنیک، ممکن است تا حدود 4 ساعت به طول انجامد.

سی پنل نماینده فروش دامنه های ملی در ایران و نماینده دامنه های بین المللی در ایران می باشد که می توانید از طریق وبسایت سی پنل اقدام به ثبت دامنه خود نمایید و بدون نگرانی از تحریم، پرداخت دلار و هرگونه دغدغه دیگر دامنه خود را حفظ نمایید.
علاوه بر این، در سی پنل قیمت ثبت دامنه های آی آر و همچنین دامنه های بین المللی کاملا مناسب و رقابتی ارائه شده است.

به این صفحه امتیاز دهید:
مشاوره بگیرید
021-7794-2102