دسترسی آسان کاربر به مشاهده مطالب مرتبط در وردپرس WordPress

  برچسب ها و دسترسی آسان کاربر به مشاهده مطالب مرتبط در وردپرس :

زمانی که ساختار مطالب توسط برچسب ها با معماری درستی پیاده شود کاربر با استفاده از برچسب ها قادر خواهد بود به تمامی مطالب مرتبط با هم  بصورت یکجا دسترسی داشته باشد. در واقع اینکار به کاربر کمک می کند تا بتواند به خواسته خود برسد. پیاده کردن درست این ساختار به نحوی موجب تاثیر مطلوب بواسطه عامل تجربه کاربری خواهد شد و در سئو تاثیر مثبتی خواهد داشت.

برای آشنایی با مفهوم ایجاد پیوند هوشمندانه بین مطالب سایت در وردپرس به لینک زیر مراجعه کنید :

ایجاد پیوند هوشمندانه بین مطالب سایت در وردپرس wordpress

برای آشنایی با نصب افزونه وردپرس از طریق فایل منیجر به لینک زیر مراجعه کنید :

نصب افزونه Install Plugin از طریق File Manager هاست