روش استفاده از Remote MySQL در سی پنل

روش استفاده از Remote MySQL در سی پنل :

برای دسترسی به ابزار Remote MySQL ابتدا وارد پنل مدیریت سی پنل شوید.

سپس از قسمت DataBases بر روی گزینه Remote MySQL کلیک کنید.

صفحه ای همانند شکل زیر برایتان باز می شود.

همانند تصویر در قسمت Add Access Host ، در فیلد مربوط به Host , IP مورد نظر خود را وارد کنید.

حال بر روی گزینه Add Host کلیک کنید.

پیام The Host ” ” was added to the access list را مشاهده می کنید که مبنی بر موفقیت آمیز بودن اضافه کردن دسترسی جدید است.

برای آشنایی با امکانات کنترل پنل سی پنل cPanel لینک زیر مراجعه نمایید:

سی پنل cPanel چه امکاناتی دارد؟

برای آشنایی با نحوه ورود به سی پنل لینک زیر را مشاهده کنید:

نحوه ورود به سی پنل cPanel  چگونه است؟