درباره فیلد سفارشی Custom field جوملا

درباره فیلد سفارشی Custom field جوملا :

فیلد سفارشی Custom field یکی از امکانات جدید جوملاست که از نسخه ۳.۷ برای جوملایی ها فراهم شده است. به واسطه قابلیت فیلد سفارشی شما براحتی میتوانید با ایجاد این فیلدها آنها را در مطالب خود استفاده کنید .

فیلد سفارشی Custom field جوملا را میتوانید هم در مطالب و هم در بخش کاربران جوملا به کار ببرید. با استفاده از فیلد های سفارشی میتوانید در زمانی کوتاه و به ساده ترین شکل، اطلاعات و ویژگی های دلخواه خود را در یک مطلب درج کرده و یا فیلد های مورد نظرتان را به فرم ثبت نام کاربران در جوملا بیافزایید.

برای آشنایی با  نحوه استفاده از فیلد در مطلب جوملا به لینک زیر مراجعه کنید :

نحوه استفاده از فیلد در مطلب جوملا Joomla

برای آشنایی با روش ساخت فیلد سفارشی در جوملا به لینک زیر مراجعه کنید :

نحوه ساخت فیلد سفارشی در جوملا Joomla

برای آشنایی با روش ساخت گروه فیلد در جوملا به لینک زیر مراجعه کنید :

نحوه ساخت گروه فیلد در جوملا Joomla