لینک دادن به خارج از سایت برای محتوانویسی در وردپرس WordPress

لینک دادن به خارج از سایت برای محتوانویسی در وردپرس

اگر شما در یک صفحه ای که مقاله نوشتید بیایید و کلمات کلیدی دیگری را به صفحه های دیگر سایتتون که به مقاله فعلی و یا کلمه کلیدی که لینک داده اید ربط داشته باشد لینک کنید، درواقع شما لینک سازی کرده اید و بخشی از اعتبار این صفحه به صفحه ای که به آن لینک داده اید می رود .

لینک دادن به خارج سایت در سئو سایت شما تاثیر مثبتی دارد که در ایران ۸۰ درصد سئو کاران و وبمستران این فاکتور را نادیده میگیرند دلیلش هم می تواند این باشد که پیش خودشان می گویند من اگر به سایت رقبا یا حالا هر سایت دیگری لینک دهم بی خودی و به صورت رایگان به دامنه و سایت آن ها ارزش و لینک سازی ایجاد کردم و اعتبار آن را بالا بردم اما نمی دانند که نه تنها سایت های دیگر بلکه بیشتر از همه سایت خودشان تاثیر مثبت می گیرند.

برای آشنایی با درست به کاربردن کلمات کلیدی برای محتوانویسی در وردپرس به لینک زیر مراجعه کنید:

درست به کاربردن کلمات کلیدی برای محتوانویسی در وردپرس

برای آشنایی با اصول محتوا نویسی در وردپرس به لینک زیر مراجعه کنید :

اصول محتوا نویسی در وردپرس WordPress

برای آشنایی با مفهوم لینک سازی داخلی استاندارد برای محتوانویسی در وردپرس به لینک زیر مزاجعه کنید :

لینک سازی داخلی استاندارد برای محتوانویسی در وردپرس WordPress