مزایای استفاده از وردپرس wordpress چیست؟

مزایای استفاده از وردپرس WordPress :

مزایای استفاده از وردپرس wordpress عبارتند از:

برای آشنایی با مفهوم وردپرس لینک زیر را مشاهده کنید :

درباره وردپرس WordPress 

برای آشنایی با مفهوم افزونه وردپرس به لینک زیر مراجعه کنید :

درباره افزونه وردپرس WordPress Plugins

برای آشنایی با روش نصب افزونه وردپرس از طریق داشبورد مدیریت وردپرس به لینک زیر مراجعه کنید :

نصب افزونه Install Plugin از طریق داشبورد مدیریت وردپرس WordPress