نحوه ایجاد زیر دامنه SubDomain در سی پنل

نحوه ایجاد زیر دامنه SubDomain در سی پنل :

برای ایجاد زیر دامنه SubDomain ابتدا وارد پنل مدیریت سی پنل شوید.

سپس از قسمت Domains بر روی گزینه Sub Domains کلیک کنید.

صفحه ای همانند شکل زیر برایتان باز می شود.

در فیلد مربوط به Subdomain نام زیر دامنه مورد نظر خود را تایپ کنید.

در فیلد Document root .مسیر دسترسی را برای آن تعریف کنید

و در پایان بر روی گزینه Create کلیک کنید.

برای آشنایی با مفهوم زیر دامنه به لینک زیر مراجعه کنید :

تعریف SubDomain (زیر دامنه) در سی پنل

برای آشنایی با نحوه دسترسی به زیر دامنه به لینک زیر مراجعه کنید :

نحوه دسترسی به SubDomain (زیر دامنه) در سی پنل

برای آشنایی با مفهوم ادان دامین میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

تعریف Addon Domain