نحوه حذف مجموعه در جوملا Joomla

نحوه حذف مجموعه در جوملا Joomla :

تنها در صورتی می توانید یک مجموعه را حذف کنید که در آن هیچ مطلبی وجود نداشته باشد. توجه داشته باشید اگر مجموعه ای را حذف کنید، دیگر نمی توانید یک مجموعه با نام مشابه و مستعار آن بسازید، مگر آنکه مجموعه را ابتدا از بخش زباله پاک کنید.

برای حذف مجموعه مورد نظرتان ابتدا آن مجموعه را انتخاب کرده و بر روی زباله دان کلیک کنید.

برای آشنایی با نحوه ساختن مجموعه جدید در جوملا به لینک زیر مراجعه کنید :

نحوه ساختن مجموعه جدید در جوملا Joomla

برای آشنایی با تعریف مجموعه در جوملا به لینک زیر مراجعه کنید :

مجموعه در جوملا Joomla

برای آشنایی با مفهوم جوملا لینک زیر را مشاهده کنید :

درباره جوملا Joomla