نحوه دسترسی به Aliases در سی پنل

نحوه دسترسی به Aliases در سی پنل :

برای دسترسی به ابزار Aliases در سی پنل ابتدا وارد پنل مدیریت سی پنل شوید.

سپس از قسمت Domains بر روی گزینه Aliases کلیک کنید.

صفحه ای همانند شکل زیر برایتان باز می شود.

برای آشنایی با مفهوم Aliases به لینک زیر مراجعه کنید :

تعریف Aliases در سی پنل

برای آشنایی با نحوه ایجاد زیر دامنه در سی پنل به لینک زیر مراجعه کنید :

نحوه ایجاد زیر دامنه SubDomain در سی پنل

برای آشنایی با مفهوم زیر دامنه به لینک زیر مراجعه کنید :

تعریف SubDomain (زیر دامنه) در سی پنل