نحوه مدیریت نوشته ها در وردپرس WordPress

نحوه مدیریت نوشته ها در وردپرس WordPress :

شما می توانید تمام نوشته های خود را مشاهده و مدیریت کنید. برای مشاهده نوشته ها در وردپرس ابتدا وارد پنل مدیریت وردپرس شوید.

سپس از منوهای موجود در سمت راست صفحه منوی نوشته ها و زیر منوی همه نوشته ها را انتخاب کنید.

صفحه ای همانند تصویر زیر مشاهده می کنید.

در این صفحه می توانید تمام نوشته های سایت وردپرسی خود را مشاهده ، ویرایش و حتی اضافه و حذف کنید.

برای آشنایی با بخش نوشته ها در وردپرس به لینک زیر مراجعه کنید :

آشنایی با بخش نوشته ها در وردپرس WordPress

برای مشاهده نحوه نمایش سایت از طریق مدیریت وردپرس به لینک زیر مراجعه کنید:

 مشاهده سایت از طریق مدیریت وردپرس WordPress

برای مشاهده نحوه ورود به بخش مدیریت وردپرس به لینک زیر مراجعه کنید:

ورود به بخش مدیریت وردپرس WordPress