نحوه مشاهده سایت از طریق مدیریت وردپرس WordPress

 مشاهده سایت از طریق مدیریت وردپرس WordPress :

برای مشاهده سایت از طریق مدیریت وردپرس wordpress

ابتدا باید وارد بخش مدیریت وردپرس wordpress شوید.

در گوشه ی سمت راست ، همان طور که در شکل زیر مشخص شده است ، نام سایت شما دیده می شود ، با کلیک بر روی این قسمت می توانید سایت خود را مشاهده کنید.

برای مشاهده نحوه ورود به بخش مدیریت وردپرس به لینک زیر مراجعه کنید:

ورود به بخش مدیریت وردپرس WordPress

برای مشاهده نحوه تغییر رمز عبور مدیریت وردپرس به لینک زیر مراجعه کنید :

 تغییر رمز عبور از طریق مدیریت وردپرس WordPress