نحوه کار وردپرس WordPress

نحوه کار وردپرس WordPress :

نحوه کار وردپرس WordPress را با مثالی ساده توضیح می دهیم ، به فرض مثال شما فکر کنید یک پست دارید و میخواهید آن پست را به کاربر نشان دهید ، پست شما دارای آدرس یا همان URL می باشد ، هنگامی که آدرس پست خود را تایپ می کنید ، همه اطلاعات پست شامل عنوان ، نویسنده ، تاریخ و متن توسط دیتابیس DataBase خوانده شده و به شما نمایش داده می شود ، این قالب و تم Theme وردپرس است که به آن صفحه ی مرده و خام روح می بخشد و آن را تبدیل به صفحه می کند.

برای آشنایی با مفهوم وردپرس لینک زیر را مشاهده کنید :

درباره وردپرس WordPress 

برای مشاهده نحوه ورود به بخش مدیریت به لینک زیر مراجعه کنید:

ورود به بخش مدیریت وردپرس WordPress