چیست؟ Images در سی پنل cPanel

تعریف Images در سی پنل cPanel :

در سی پنل cPanel ابزاری جهت انجام تغییرات و یا مدیریت گروهی تصاویر آپلود شده بر روی هاست می باشد.

برای دسترسی به قسمت Images در سی پنل ابتدا باید وارد پنل مدیریت سی پنل cPanel شوید و همانند تصویر زیر بر روی Images کلیک کنید.

همانطور که مشاهده می کنید صفحه ای همانند شکل زیر برایتان باز می شود.

Images دارای سه بخش است:

بخش Thumbnailer : از تصاویری که در هاست و در یک پوشه آپلود شده است Thumbnailer یا عکس بند انگشتی تهیه می کند.

بخش Scaler : با استفاده از این قسمت می توانید اندازه عکس هایی که در یک پوشه آپلود شده است را به اندازه دلخواه تغییر دهید.

بخش Converter : با استفاده از این قسمت می توانید فرمت تصویر را تغییر دهید.

برای آشنایی با مفهوم سی پنل میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

سی پنل cPanel چیست؟

برای آشنایی با نحوه ورود به سی پنل لینک زیر را مشاهده کنید:

نحوه ورود به سی پنل cPanel  چگونه است؟