SubDomain (زیر دامنه) چیست؟

تعریف SubDomain (زیر دامنه) در سی پنل :

زیر دامنه SubDomain نامی است که قبل از دامنه اصلی می آید و با یک نقطه جدا می شود. در واقع زیر دامنه ، زیر مجموعه ای از دامنه اصلی است.

به فرض اگر دامنه اصلی شما domain.com باشد زیر دامنه به صورت sun.domain.com می باشد.

برای آشنایی با نحوه ایجاد ادان دامین به لینک زیر مراجعه کنید :

نحوه ایجاد ادان دامین Addon Domains در سی پنل

برای آشنایی با مفهوم ادان دامین میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

تعریف Addon Domain

برای آشنایی با مفهوم Zone Editor میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:

تعریف Zone Editor در سی پنل