آرشیو آمار سایت

نمایش آمار بازدید سایت در وردپرس WordPress

نمایش آمار بازدید سایت در وردپرس WordPress : با استفاده از ابزارک افزونه آمار وردپرس میتوانید اقدام به نمایش آمار بازدید در سایت بکنید. وارد پنل مدیریت وردپرس شده ، به منوی نمایش رفته و سپس زیرمنوی ابزارک‌ها را انتخاب کنید ، حال روی ابزارک آمار که با نصب افزونه آمار وردپرس به سایت اضافه شده […]