آرشیو ابزار فایل منیجر

روش کار با ابزارهای موجود در صفحه فایل منیجر File Manager

روش کار با ابزارهای موجود در صفحه فایل منیجر File Manager: ابزارهای موجود در صفحه فایل منیجر File Manager عبارتند از : ابزار file  :  با انتخاب این گزینه می توانید فایلی جدید ایجاد کنید و کدهای مورد نظر خود را داخل آن قرار دهید. ابزار folder  : با انتخاب این گزینه شما می توانید […]