آرشیو اف تی پی

کاربرد Ftp Connections در سی پنل چیست؟

کاربرد Ftp Connections در سی پنل : Ftp Connections ابزاری است که اتصال های فعال Ftp را به شما نشان می دهد. با استفاده از Ftp Connections می توانید اتصال های مجاز و غیر مجاز را ببینید و در صورت عدم تمایل به ادامه دسترسی ، دسترسی آن کاربر را قطع کنید. ابتدا وارد پنل […]