آرشیو ایجاد مجموعه جوملا

نحوه ساختن مجموعه جدید در جوملا Joomla

نحوه ساختن مجموعه جدید در جوملا Joomla : برای ساخت مجموعه جدید، بر روی دکمه جدید کلیک کنید. صفحه ای همانند شکل زیر برایتان نمایش داده می شود. عنوان: در این فیلد نام مجموعه خود را وارد کنید. مستعار: این فیلد آدرس صفحه مربوط به مجموعه را تشکیل می دهد. به عنوان مثال فرض کنید […]