آرشیو ایجاد کران جابز

نحوه ایجاد انواع کران جابز Cron Job در سی پنل

نحوه ایجاد انواع کران جابز Cron Job در سی پنل : انواع دستورات و عملکردهای مجاز را می توان در کران جابز تعریف کرد. بهتر است نحوه ایجاد انواع کران جابز را با مثالی توضیح دهم مثال ۱ : فرض کنید می خواهیم فایل task.php در مسیر home/user/public_html هر ۳۰ دقیقه یکبار اجرا شود. برای […]


علت ایجاد کران جابز Cron Jobs در سی پنل

علت ایجاد کران جابز Cron Jobs در سی پنل : بیشترین کاربرد کران جابز در هاست برای فراخوانی دستورات اجرایی است. این دستورات می تواند به صدها حالت مختلف باشد و بر اساس نیاز در نظر گرفته شود. یکی از کاربردهای بسیار مهم Cron Jobs در برخی سایت ها اتوماسیون WHMCS است. همانطور که می […]