آرشیو تصویر امنیتی در جوملا

نحوه فعال سازی تصویر امنیت در فرم تماس جوملا Joomla

نحوه فعال سازی تصویر امنیت در فرم تماس جوملا Joomla : ابتدا وارد پنل مدیریت جوملای خود شوید. برای فعالسازی تصویر امنیتی در فرم تماس جوملا ، همانند تصویر زیر منوی تماس ها را را باز کنید حال از قسمت مورد اشاره در تصویر زیر گزینه ی انتخابها را کلیک نمایید تا تنظیمات تماس ها […]


نحوه فعال سازی تصویر امینیت در فرم ثبت نام جوملا Joomla

نحوه فعال سازی تصویر امینیت در فرم ثبت نام جوملا Joomla : ابتدا وارد پنل مدیریت جوملای خود شوید. برای فعالسازی تصویر امنیتی در فرم ثبت نام جوملا ، همانند تصویر زیر منوی مدیریت کاربران جوملا را باز کنید. حال از قسمت مورد اشاره در تصویر زیر گزینه ی انتخابها را کلیک نمایید تا تنظیمات […]