آرشیو تغییر سایز تصویر سی پنل

نحوه تغییر سایز و ابعاد تصاویر در سی پنل cPanel

نحوه تغییر سایز و ابعاد تصاویر در سی پنل cPanel : ابتدا وارد پنل مدیریت سی پنل cPanel شوید و بر روی گزینه Images کلیک کنید. صفحه ای همانند شکل زیر برایتان باز می شود ، بر روی گزینه Scaler کلیک کنید. با کلیک بر روی آیکن آبی رنگ کنار نام پوشه ها تصویر مورد […]