آرشیو تنظیمات دیدگاه وردپرس

تنظیمات دیدگاه های وردپرس WordPress

تنظیمات دیدگاه های وردپرس WordPress : ابتدا وارد پنل مدیریت وردپرس شوید و از منوی موجود در سمت راست صفحه ، منوی دیدگاه ها را انتخاب کنید. صفحه ای همانند تصویر زیر برایتان باز می شود ، با نگه داشتن موس بر روی دیدگاه مورد نظر خود گزینه هایی را مشاهده می کنید.   نپذیرفتن […]