آرشیو حذف مجموعه از جوملا

نحوه حذف مجموعه در جوملا Joomla

نحوه حذف مجموعه در جوملا Joomla : تنها در صورتی می توانید یک مجموعه را حذف کنید که در آن هیچ مطلبی وجود نداشته باشد. توجه داشته باشید اگر مجموعه ای را حذف کنید، دیگر نمی توانید یک مجموعه با نام مشابه و مستعار آن بسازید، مگر آنکه مجموعه را ابتدا از بخش زباله پاک […]