آرشیو زیر دامنه در سی پنل

SubDomain (زیر دامنه) چیست؟

تعریف SubDomain (زیر دامنه) در سی پنل : زیر دامنه SubDomain نامی است که قبل از دامنه اصلی می آید و با یک نقطه جدا می شود. در واقع زیر دامنه ، زیر مجموعه ای از دامنه اصلی است. به فرض اگر دامنه اصلی شما domain.com باشد زیر دامنه به صورت sun.domain.com می باشد. برای […]