آرشیو لینک سازی

لینک دادن به خارج از سایت برای محتوانویسی در وردپرس WordPress

لینک دادن به خارج از سایت برای محتوانویسی در وردپرس اگر شما در یک صفحه ای که مقاله نوشتید بیایید و کلمات کلیدی دیگری را به صفحه های دیگر سایتتون که به مقاله فعلی و یا کلمه کلیدی که لینک داده اید ربط داشته باشد لینک کنید، درواقع شما لینک سازی کرده اید و بخشی […]