آرشیو نقش کاربران وردپرس

آشنایی با بخش کاربران وردپرس WordPress

آشنایی با بخش کاربران وردپرس WordPress : کاربران در وردپرس در اصل افرادی هستند که نقشی را در سایت شما ایفا می کنند.به عنوان مثال کاربران می توانند مدیرسایت باشند یا به عنوان نویسنده ایفای نقش کنند.همچنین مجموعه افرادی که در سایت با یکدیگر در ارتباط هستند نیز به عنوان کاربران محسوب می شوند. شما […]