آرشیو نمایش مجتویات فایل

روش استفاده از ابزار view در سی پنل

روش استفاده از ابزار view در سی پنل : با استفاده از ابزار view در سی پنل cPanel شما می توانید به صورت خیلی ساده و در حد دیدن و نه در حد ویرایش کردن، محتویات داخل فایل را مشاهده کنید. ابتدا باید وارد پنل مدیریت سی پنل cPanel خود شوید و سپس بر روی […]