آرشیو نوشته و برگه وردپرس

تفاوت برگه و نوشته در وردپرس چیست ؟

تفاوت برگه و نوشته در وردپرس چیست ؟ : نوشته ها در وردپرس به عنوان محتوای ارایه شده در یک ترتیب مشخص در صفحه اصلی سایت مورد استفاده قرار می گیرد.نوشته ها از تاریخ انتشار برخوردار هستند ، امکان استفاده از پیوند یکتا بر اساس تاریخ را دارند ، دارای امکان دسته‌بندی، برچسب گذاری و نویسنده […]