آرشیو ویرایش فایل html در سی پنل

نحوه ویرایش فایل html در سی پنل

نحوه ویرایش فایل html در سی پنل : برای ویرایش فایل html در سی پنل cPanel ابتدا باید وارد پنل مدیریت سی پنل شوید. سپس بر روی File Manager کلیک کنید. صفحه ای همانند شکل زیر برایتان باز می شود ، بر روی public_html کلیک کنید. فایل html مورد نظر را جهت ویریایش انتخاب کنید. […]