آرشیو کاربر وردپرس

آشنایی با نقش های کاربران وردپرس WordPress

آشنایی با نقش های کاربران وردپرس WordPress : کاربران وردپرس در وب سایت شما نقش های متفاوتی را ایفا می کنند و دارای نقش های مدیر کل ، ویرایشگر ، نویسنده ، مشارکت کننده و مشترک است که به عنوان نقش های پیش فرض وردپرس محسوب می شوند ، در این بخش به توضیح میزان […]