آرشیو remote MySQL

روش استفاده از Remote MySQL در سی پنل

روش استفاده از Remote MySQL در سی پنل : برای دسترسی به ابزار Remote MySQL ابتدا وارد پنل مدیریت سی پنل شوید. سپس از قسمت DataBases بر روی گزینه Remote MySQL کلیک کنید. صفحه ای همانند شکل زیر برایتان باز می شود. همانند تصویر در قسمت Add Access Host ، در فیلد مربوط به Host […]