آرشیو tag در جوملا

برچسب یا تگ در جوملا Joomla

برچسب یا تگ در جوملا Joomla : برچسب ها (Tag) به کلماتی گفته می شود که به یک محتوا در سایت ضمیمه می گردد و با استفاده از برچسب ها می توان محتوای یک وبسایت را دسته بندی کرد. برچسب یا تگ ها در جوملا امکان سازماندهی و مرتبط سازی مطالب مشترک در یک موضوع […]